Home

Video prezentacija tokom projekta “Muzićke Radionice” realizovan u Plemetini opštini Obilić Oktobar- Deccembar 2020.

Podržan od strane Ministarstva Kulture Omladine i Sporta, Republike Kosova

A implementiran od strane NVO Roma Press Service iz Plemetina opština Obilić.

U ovoj kratkoj video prezentaciji, učesnici projekta “Muzičke Radionice” predstavili su svoje umeće I talenat, kao i rad tokom dva meseca.

Tokom projekta prisusvovala su oko 26 učesnika iz Romske , Aškaliske i Srpske zajednice, iz Plemetine.

Tokom prvog meseca sve aktivnosti smo realizovali regularno u prostorijama Doma Kulture u Plemetini, dok za sledeći mesec, zbog same zdravstvene situacije morali smo da nastavimo sa online platformom.

Projekat je implementiran od 7 članova osoblja nevladine organizacije Roma Press Service (RPRESS) iz Plemetine.

Sve instrument koje smo koristili tokom realizacije ovih aktivnosti, sazlužan je UNMIK zajedno sa opštinom Obilić i RPRESS-a, gde je RPRESS implementirao aktivnosti i tokom poćetka 2020 godine.

Nadamo se nastavku aktivnosti……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s